La Competència emprenedora, una de les 8 competències clau en la LOMLOE

La Competència emprenedora, una de les 8 competències clau en la LOMLOE

La nova llei d’educació s’implementa aquest curs 2022-23 amb molts dubtes i  alguna que altra controvèrsia, sobretot en el tema d’àmbits a 1r de l’ESO. Tanmateix, pel que fa a  competències clau i avaluació de l’ alumnat, la LOMLOE deixa clar que pretén plantejar un canvi.

Les competències clau que planteja la LOMLOE són 8, venen definides a partir de la Recomanació del Consell de la Unió Europea relativa a les competències clau per a l’aprenentatge permanent i tenen en compte a més els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.  Què es pretén aconseguir amb aquest canvi? Que l’ alumnat s’ aproxime a situacions, qüestions i problemes de la vida quotidiana; que l’ aprenentatge siga significatiu i rellevant perquè els individus aconsegueixin un ple desenvolupament individual, social i professional en un món marcat per la globalització, la tecnificació i el canvi constant.

Entre les 8 competències clau que planteja aquesta nova llei s’ integren capacitats com: el treball en equip, el pensament crític, la resolució de problemes, les capacitats de comunicació i negociació, les capacitats analítiques, la creativitat i les capacitats interculturals.

Si ens centrem en el Currículum de l’ESO, i concretament la Competència emprenedora, aquesta pretén aportar eines que ajuden a “Detectar necessitats i oportunitats; entrenar el pensament per analitzar i avaluar l’ entorn, i crear i replantejar idees utilitzant la imaginació, la creativitat, el pensament estratègic i la reflexió ètica, crítica i constructiva dins dels processos creatius i d’ innovació; i despertar la disposició a aprendre, a arriscar i a afrontar la incertesa. Així mateix, implica prendre decisions basades en la informació i el coneixement i col·laborar de manera àgil amb altres persones, amb motivació, empatia i habilitats de comunicació i de negociació, per portar les idees plantejades a l’acció mitjançant la planificació i gestió de projectes sostenibles de valor social, cultural i economicofinancer.  del Consell currículum d’Educació Secundària Obligatòria)

Alumna de cooperativa vendiendo los productos a clienta en Torrent

 

 

Però, com començar a  treballar la competència emprenedora a l’ESO? La proposta d’aquesta llei són 3 matèries optatives: d’una banda a 2n de l’ESO amb la matèria “Emprenedoria Social i Sostenible” i va enfocada a la formació i orientació personal i professional per afavorir el desenvolupament de destreses i que l’alumnat puga identificar les qualitats personals i habilitats socioemocionals per treballar en equip i afavorir els processos de presa de decisions al llarg de la vida. La segona proposta és el “Taller d’Economia”, també com a matèria optativa de 3r de l’ESO. En aquesta assignatura els/les alumnes han d’acostar-se a la seva realitat econòmica i social i implicar-se i participar en el progrés del seu entorn més proper, posant en marxa un projecte de servei a la comunitat, amb la finalitat que la seva acció esdevingui motor de canvi des de la perspectiva social i sostenible que impregnen els ODS . Finalment la matèria “Economia i emprenedoria” a 4t de l’ESO, en consonància amb la Recomanació del Consell de la Unió Europea, que ja hem citat anteriorment, i que es refereix a la necessitat d’introduir en l’educació eines que permeten aconseguir que l’après es puga aplicar en temps real, i que genere noves idees,  noves teories, nous productes i coneixements.

En Natura i Cultura tot això ens sona, i molt; perquè des de fa 10 anys estem treballant aquestes capacitats i habilitats a través del projecte “Escola d’Emprenedors Sostenibles” en les etapes de Primària, Secundaria i Cicles Formatius. El nostre principal objectiu durant aquests anys ha estat dotar d’eines els joves per ser persones més implicades i participatives en la societat com a futurs ciutadans sostenibles.

Finalment, dir que la LOMLOE aporta una altra novetat, i és que ha atorgat de més autonomia pedagògica als centres educatius. Seran ells, els que decideixin el projecte educatiu per al desenvolupament competencial i, per tant, els que han de decidir com treballar aquestes capacitats. Així estem observant com en aquest primer mes des que van obrir les aules, els/les docents i equips directius estan creant equips multidisciplinaris, ideant i treballant per posar en marxa projectes educatius més enriquidors. Això, sens dubte, és una bona notícia.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.